DOMOV

INŠPEKČNÉ SYSTÉMY

KALIBRÁCIA, ETALÓNY A PRÍSLUŠENSTVO K DETEKTOROM KOVOV

PRIEMYSELNÉ MIXOVACIE ZARIADENIA

PROFIL FIRMY

KONTAKT

Pharma Technology

              Spoločnosť   Pharma   Technology ponúka  odprašovacie  zariadenia  pre farmaceutický priemysel. Účelom týchto zariadení je zbavenie tabliet, vychádzajúcich z tabletovacieho lisu, prachu a následná detekcia kovov.

Combi Li

ECONO TEC

ECONO Flex

Pharma Flex